Dinamik ve Uzman Kadromuz,
Hızla büyüyen ve gelişen yapımız,
Mutlu ve verimli çalışma ortamımız.

 • Şirketimize eğitim düzeyi yüksek, yenilik ve değişimlere açık, girişimci, dinamik, sonuç odaklı, kendini ve işini geliştirmeyi hedefleyen insanlar kazandırmak,
 • Çalışanların yetenekleri çerçevesinde ilgili alanlarda gelişimlerini sağlamak,
 • Alanında eğitimli ve donanımlı insanları uygun ve verimli olabilecekleri pozisyonlarda değerlendirmek,
 • İş sağlığı ve güvenliği kapsamında sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak için çalışmalar gerçekleştirmek,
 • Yeni ve açık pozisyonlar için öncelikle şirket içi insan kaynağını değerlendirmek,
 • Çalışan performanslarını belirli testler ve uygulamalar aracılığı ile değerlendirmek ve ödüllendirmek,
 • Personelimizin ücret sistemi ve sosyal haklar açısından mevcut imkanlar çerçevesinde en iyi şekilde tatmin edilmesini sağlayarak, performansa dayalı adil bir ücret politikası uygulamak,
 • Çalışanlarımıza değer vererek onlarla uzun vadeli birlikteliğimizi sürdürmek, İnsan Kaynakları politikamızda yer almaktadır.

Akkar Lojistik ’in başarısının devamı için kendi liderlerimizi kendi organizasyonumuzdan yetiştirdiğimiz, açık bir kariyer stratejisi ile ilerlemekteyiz. Üst düzey pozisyonları ve potansiyel yetenekleri belirlemek ve gerekli yedekleme havuzunu oluşturmak için uygulanan ve her çalışana eşit olanaklar sağlayan bir kariyer planlama süreci yürütülmektedir. Kariyer planlaması, gelecek hedeflerimize ulaşabilmemiz için çalışanlarımızı kendi alanlarında geliştirebileceğimiz devamlılık arz eden bir süreçtir.

Akkar Lojistik, oluşabilecek pozisyonlar için uygun olabilecek adayları çeşitli kariyer portalları aracılığıyla detaylı olarak inceler, ilgili pozisyonun gerektirdiği şartları yerine getirebilecek adayları değerlendirir. Şirket içi açılacak olan pozisyonlar için ise uygun insanları uygun pozisyona yerleştirmek en öncelikli amaçlarımızdandır. Ancak uygun pozisyon için değerlendireceğimiz tüm adaylarda bir takım temel nitelikler aramakta ve seçimlerimizi bu temel kriterlere dayanarak gerçekleştirmekteyiz.

Aranan Temel Yetkinlikler;

 • Yenilikçi,
 • Liderlik ruhuna sahip,
 • Stres yönetimi konusunda başarılı,
 • Karar verebilme, analitik düşünme ve problem çözebilme yeteneği olan,
 • Sözlü ve bedensel iletişim becerisi güçlü,
 • Sonuç odaklı çalışma prensibine sahip,
 • Hızlı ve pratik çözümler üretebilen,
 • Ekip çalışmasına yatkın,
 • Olumlu iş ilişkileri geliştirebilme.

Çalışanlarımız işe başladıkları günden itibaren pozisyon, görev ve sorumluluklarına uygun bir oryantasyon programına tabi tutulmaktadır.

Çalışanlarımızın motivasyonunu en üst seviyede tutmak Akkar Lojistik ’in öncelikli hedefleri arasındadır. Bu amaç doğrultusunda çeşitli organizasyonlar ve etkinliklerle personellerimizin motivasyonunu en üst seviyede tutmak amaçlanır.

Akkar Lojistik çeşitli araçlarla personellerinin iş hedefleri kapsamında değerlendirmeler yaparak performans değerlendirme çalışmalarını gerçekleştirir. Ayrıca performans değerlendirmede sadece iş hedefleri değil, çalışanların Akkar Lojistik ’in değerlerine uygunluğu ve gelişim düzeyleri de temel kriter olarak değerlendirmeye alınmaktadır.

Eğitim ve gelişim faaliyetleri Akkar Lojistik çalışanlarına yapılan bir yatırım olarak değerlendirilmektedir.

Sürekli gelişim amacı ile planlanan eğitim programları, çalışanlarımızın değişen koşullara uyum sağlayabilmeleri amacı ile her zaman güncel yaklaşımlar dikkate alınarak gerçekleştirilir.

Çalışanlarımızın gelişimine yön verecek olan mesleki eğitimler ve kişisel gelişim eğitimleri planlı ve programlı bir şekilde stratejimiz doğrultusunda verilmektedir.

Gerçekleştirilen eğitimlerle, çalışanların kendilerini geliştirebilmeleri ve böylelikle yüksek performans göstermeleri amaçlarımız arasındadır.

Çalışanlarımız için mevcut sosyal olanaklarımız ile onların çalışma yaşamındaki şartlarını kolaylaştırmayı amaçlıyoruz.

Çalışanlarımız için mevcut sosyal olanaklarımız ile onların çalışma yaşamındaki şartlarını kolaylaştırmayı amaçlıyoruz.

Akkar Lojistik ’e gelen tüm başvurular İnsan Kaynakları tarafından titizlikle incelenmekte, pozisyona uygun başvurular işe alım sürecine dahil edilmektedir. Kariyerinize sektörün en güçlü oyuncularından biri olan Akkar Lojistik’te yön vermek için açık pozisyonlara başvuru yapın.

Başvurularınız için özgeçmişinizi ik@akkarlojistik.com.tr adresine gönderebilirsiniz.